BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
Aktualności

  O G Ł O S Z E N I E

         

      Fundacja "Nikt Nie Zostaje" organizuje w dniach 28 maja - 6 czerwca 2015 r. w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach warsztaty malarsko - fotograficzne dla weteranów i weteranów poszkodowanych w misjach poza granicami kraju oraz członków ich rodzin.

      Wiadomości dotyczące przebiegu warsztatów, warunków rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z formularzami zgłoszeniowymi zostały udostepnione do pobrania na stronie Dowództwa Generalnego RSZ pod adresem: www.dgrsz.mon.gov.pl (zakładka aktualności) oraz na stronie Fundacji: www.niktniezostaje.net.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych