Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
Aktualności

 Święto Infrastruktury Wojskowej

           W piątek 26 września 2014 r. w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Lublinie odbyły się obchody Święta Infrastruktury Wojskowej. Uroczysta zbiórka została poprzedzona mszą świętą odprawioną w Kościele Garnizonowym przez Księdza Kapelana mjr Andrzeja Piersiaka w intencji żołnierzy i pracowników wojska RZI w Lublinie.

           W zorganizowanej okolicznościowej zbiórce wzięli udział wszyscy pracownicy Zarządu oraz zaproszeni goście, przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych z rejonu działania tut. Zarządu. Uroczystość została uświetniona przez obecność Dowódcy Garnizonu Lublin płk dr inż. Dariusza Sobotki. Poczet sztandarowy wystawił Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (część polska) z Lublina.
          Była to okazja dla Szefa RZI w Lublinie płk Krzysztofa Kołb-Sieleckiego do przypomnienia historii infrastruktury wojskowej w Polsce, roli i struktury działania oraz zadań postawionych przed naszą instytucją. Została przedstawiona prezentacja obrazująca naszą pracę oraz wykonane przez tut. Zarząd inwestycje na rzecz wojska na terenie zarządzanych nieruchomości w województwach lubelskim i podkarpackim.
           Na uroczystości zostały wręczone medale przyznane przez Ministra Obrony Narodowej żołnierzom i pracownikom wojska oraz wyróżnienia ustanowione rozkazem Szefa RZI w Lublinie za wzorową pracę w postaci listów gratulacyjnych, pochwał i urlopów nagrodowych.
           W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie integracyjne żołnierzy i pracowników wojska Zarządu.
           Obchody Święta Infrastruktury Wojskowej w RZI w Lublinie miały miejsce po raz pierwszy ale mamy nadzieję, że staną się one coroczną tradycją.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych